Iedere dag zoeken miljoenen potentiële kopers op het internet naar producten en diensten. Om nieuwe business te genereren is het daarom van groot belang dat uw website een hoge positie heeft in de belangrijkste zoekmachines. Als een website een hoge positie inneemt op relevante zoektermen in bijvoorbeeld Google, zal deze website de meeste bezoekers trekken. Dit zijn geïnteresseerde bezoekers die ook daadwerkelijk gezocht hebben op deze trefwoorden.

Voor steeds meer bedrijven en organisaties is het belangrijk dat zij beschikken over een sterke en geoptimaliseerde website om zo hoog in google te komen. Tjuba Media kan u hierbij van dienst zijn. Wij kunnen u bijstaan in het behalen en behouden van topposities in de grote zoekmachines.

Werkwijze om hoog in Google te komen

Om uw doelstellingen te ondersteunen start Tjuba Media een campagne zoekmachine positionering voor u. Om de campagne succesvol te laten verlopen, worden de volgende fases doorlopen:

1. Doelstelling

Tijdens een eerste gesprek wordt besproken wat uw doelstellingen zijn en wat uw doelgroep is. In dit gesprek komen ook de trefwoorden aan bod die relevant zijn voor uw organisatie. Ook wordt onze werkwijze uitgebreid toegelicht. Tenslotte maken wij, aan de hand van uw doelstellingen een gericht campagnevoorstel.

2. Trefwoordadvies

Naar aanleiding van uw doelstellingen maken wij een uitgebreide trefwoordanalyse. Dit betekent dat we met behulp van professionele tools vaststellen wat het zoekgedrag van uw doelgroep is. Hierbij is het van belang dat het duidelijk wordt op welke trefwoorden uw doelgroep zoekt en hoe vaak deze zoektermen toegepast worden. Op basis van deze informatie brengen wij een trefwoordadvies uit.

3. Initiële website scan

Om een goed beeld van de huidige zoekmachine vriendelijkheid van de website te geven, wordt deze stapsgewijs aan een aantal criteria getoetst (initiële website scan). Aan de hand van deze criteria brengen wij een concreet advies uit met verbeterpunten. Het doorvoeren van de verbeterpunten zal de indexeerbaarheid en prestatie van de website ten goede komen.

4. Content

Voor de gekozen trefwoorden worden unieke zoekmachine vriendelijke teksten geschreven. Deze teksten worden geschreven aan de hand van specifieke, zoekmachine vriendelijke richtlijnen. Bovendien worden deze teksten geschreven met als doel de lezer te overtuigen om over te gaan tot conversie. Na inzage en goedkeuring van jouw kant, worden deze teksten ingezet voor je campagne en zorgen ze ervoor dat zowel de bezoeker als de zoekmachine ziet dat je website het beste aansluit bij het betreffende trefwoord!

5. Themapagina’s en implementatie

Per trefwoord en tekst worden themapagina’s ontwikkeld. Deze pagina’s voldoen volledig aan de richtlijnen die vastgesteld zijn door de zoekmachines en worden geïmplementeerd in uw website. Wij kunnen deze implementatie volledig voor u verzorgen als wij de FTP gegevens van uw website ontvangen. Na implementatie wordt uw website op de gekozen trefwoorden hooggewaardeerd door de zoekmachines. Op deze manier behaalt uw website hoge posities in de zoekmachines

6. Monitoring campagne

Uw campagne wordt voortdurend door Tjuba Media gecontroleerd en onderhouden. Wij volgen continu alle zoekmachine technologieën en verzorgen aanpassingen aan uw campagne wanneer dit nodig blijkt. Wij controleren op dagelijkse basis de status van de themapagina’s. Indien deze niet (meer) correct geïmplementeerd zijn, brengen wij u hier direct van op de hoogte.

7. Rapportage en evaluatie

U ontvangt van ons maandelijks een rapport waarmee u de resultaten van uw campagne zoekmachinepositionering kunt inzien. Bovendien nemen wij regelmatig contact met u op om de campagne met u door te spreken.

Tjuba Media verzorgt:

  • Hoog in google, met de gekozen trefwoorden.
  • Meer en kwalitatief betere bezoekers op uw site.
  • Trefwoordadvies en aanlevering van unieke zoekmachine vriendelijke teksten
  • Per trefwoord geïntegreerde themapagina’s op uw website voor optimale conversie.
  • Maandelijkse controle op de posities van de gekozen trefwoorden
  • Hoge mate van continuïteit dankzij het continue monitoren van campagne en de ontwikkelingen binnen de zoekmachines en het doorvoeren van de bevindingen.
  • Rapportage van de aanmeldingen en positioneringen, zodat u op de hoogte blijft van de activiteiten. Tevens zullen wij, indien nodig, adviezen uitbrengen voor aanpassingen aan de website om zodoende een hoger rendement te bereiken.